ldtrong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1835 W22531D5831L21933)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThichLaNhich (2030) ldtrong (1813) 37S
2 win HocHoai (1775) ldtrong (1798) 26S
3 win ldtrong (1767) kieugiang02 (1765) 25S
4 win ldtrong (1747) zloukili (1891) 33S
5 lose zloukili (1879) ldtrong (1759) 50S
6 lose Bizin (1891) ldtrong (1784) 44S
7 lose ldtrong (1813) Bizin (1862) 40S
8 lose Bizin (1829) ldtrong (1846) 74S
9 lose ldtrong (1883) Bizin (1792) 68S
10 win pathologyone (1697) ldtrong (1861) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ldtrong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames