ldtrong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1810 W21769D5637L21123)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ldtrong (1792) pcb (1882) 38S
2 lose pcb (1868) ldtrong (1806) 43S
3 win ldtrong (1765) xaharat (1932) 30S
4 win thinhnguyen (1803) ldtrong (1748) 22S
5 win funplay (1701) ldtrong (1733) 40S
6 win yong (1759) ldtrong (1716) 58S
7 lose yong (1744) ldtrong (1731) 32S
8 lose bepatient (1983) ldtrong (1740) 25S
9 lose Ga_Cong (1861) ldtrong (1752) 41S
10 lose ldtrong (1765) Ga_Cong (1848) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ldtrong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames