ldtrong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1855 W24404D6344L23916)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ldtrong (1859) iou0202 (1787) 55S
2 win iou0202 (1818) ldtrong (1828) 36S
3 lose ldtrong (1864) iou0202 (1782) 22S
4 win callaway (1687) ldtrong (1842) 51S
5 win ldtrong (1817) callaway (1712) 26S
6 win hongloan (1822) ldtrong (1801) 55S
7 lose ldtrong (1832) Khoavip (1847) 48S
8 win vhdg (1717) ldtrong (1806) 67S
9 draw ldtrong (1812) vhdg (1711) 44S
10 lose Khoa_bn (1998) ldtrong (1834) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ldtrong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames