lc2
Cờ nhanh: 1571 W6D0L2
Cờ chậm: 1747 W4753D987L4555)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw lc2 (1748) thangchanvit (1690) 172S
2 win lc2 (1737) thuonghuu (1580) 83S
3 win notui (1844) lc2 (1718) 64S
4 draw lc2 (1715) notui (1847) 57S
5 lose nkt114 (1789) lc2 (1729) 48S
6 lose lc2 (1744) nkt114 (1774) 28S
7 lose trong1964 (1645) lc2 (1763) 34S
8 draw lc2 (1766) trong1964 (1642) 97S
9 draw cnfamily (1797) lc2 (1766) 90S
10 lose lc2 (1782) cnfamily (1781) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lc2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames