latuan
Cờ nhanh: 1816 W408D51L127
Cờ chậm: 2628 W4272D798L192)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose KhanhDung (1902) latuan (2689) 30S
2 win latuan (2688) TieuPhong6 (1649) 15S
3 win TieuPhong6 (1650) latuan (2687) 28S
4 win Quechi (1852) latuan (2685) 26S
5 win latuan (2683) Quechi (1854) 31S
6 win Quechi (1856) latuan (2681) 27S
7 win phdva (1732) latuan (2680) 22S
8 win gerald99 (2348) latuan (2666) 16S
9 win latuan (2663) tue90 (1956) 8S
10 win duyquynhcp (2128) latuan (2656) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by latuan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames