latuan
Cờ nhanh: 1804 W407D51L126
Cờ chậm: 2567 W3713D691L164)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw latuan (2567) Huangzjj (2574) 38S
2 lose Huangzjj (2539) latuan (2602) 72S
3 win emtunghi (2298) latuan (2587) 18S
4 win latuan (2570) emtunghi (2315) 19S
5 draw emtunghi (2299) latuan (2586) 53S
6 lose Huangzjj (2490) latuan (2626) 64S
7 win latuan (2621) minhthanh111 (2015) 24S
8 win minhthanh111 (2020) latuan (2616) 30S
9 win latuan (2610) minhthanh111 (2026) 27S
10 win minhthanh111 (2032) latuan (2604) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by latuan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames