latuan
Cờ nhanh: 1816 W408D51L127
Cờ chậm: 2532 W3890D751L169)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw AntonioDo (1935) latuan (2558) 1S
2 draw latuan (2585) AntonioDo (1908) 24S
3 win AntonioDo (1912) latuan (2581) 24S
4 draw latuan (2609) AntonioDo (1884) 38S
5 win AntonioDo (1887) latuan (2606) 19S
6 win latuan (2605) mr_khoan (1661) 27S
7 win latuan (2604) mr_khoan (1662) 32S
8 win latuan (2603) mr_khoan (1663) 30S
9 win mr_khoan (1664) latuan (2602) 28S
10 win Andrewtu (2049) latuan (2595) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by latuan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames