lapepe
Cờ nhanh: 1509 W1D0L1
Cờ chậm: 2002 W3970D1870L3682)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lapepe (2037) ong_vua_nho (1978) 52S
2 win lapepe (2019) namteo (1787) 43S
3 win lapepe (1997) kayden (1833) 31S
4 win truong_voky (1788) lapepe (1977) 37S
5 win lapepe (1954) truong_voky (1811) 37S
6 lose defendor (1991) lapepe (1985) 85S
7 lose eddiezou (2111) lapepe (2010) 38S
8 win KhanhNgoc (1766) lapepe (1992) 47S
9 lose lapepe (2054) Gataybac1971 (2080) 32S
10 lose lapepe (2054) Gataybac1971 (2048) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lapepe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames