laoba
Cờ nhanh: 1404 W42D0L68
Cờ chậm: 1411 W8831D386L11531)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tamthanh2 (1479) laoba (1327) 16S
2 win Tuanadam (1523) laoba (1305) 1S
3 lose laoba (1263) Hung400 (1491) 21S
4 lose Hung400 (1482) laoba (1272) 13S
5 lose pban (1495) laoba (1281) 9S
6 lose Trump12 (1453) laoba (1292) 13S
7 lose akw (1460) laoba (1303) 12S
8 lose Kangaroo (1464) laoba (1314) 14S
9 win laoba (1292) mememe (1532) 2S
10 lose mocanh (1419) laoba (1304) 4S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by laoba, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames