lamxung2017
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2431 W617D165L452)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tuannhi (2507) lamxung2017 (2445) 36S
2 lose Chessmaster (2375) lamxung2017 (2463) 39S
3 draw lamxung2017 (2465) Chessmaster (2373) 64S
4 draw nnhuynh2 (2492) lamxung2017 (2465) 54S
5 draw lamxung2017 (2465) nnhuynh2 (2492) 77S
6 draw lamxung2017 (2461) CuuVyHo (2532) 58S
7 draw CuuVyHo (2536) lamxung2017 (2457) 43S
8 win lamxung2017 (2440) Meechess (2492) 57S
9 lose lamxung2017 (2454) Meechess (2487) 36S
10 lose Meechess (2472) lamxung2017 (2469) 85S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lamxung2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames