lamxung2017
Cờ nhanh: 2652 W66D5L5
Cờ chậm: 2646 W632D186L454)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win michael197 (2289) lamxung2017 (2639) 23F
2 win CaoThuNgheo (2257) lamxung2017 (2627) 52F
3 win QuaDen (2361) lamxung2017 (2610) 44F
4 win Phong__Tran (2432) lamxung2017 (2626) 54S
5 win lamxung2017 (2590) QuaDen (2390) 33F
6 win SmileMan (2254) lamxung2017 (2576) 17F
7 win bigzzz (2320) lamxung2017 (2558) 38F
8 win Phong__Tran (2371) lamxung2017 (2608) 42S
9 win lamxung2017 (2586) Vn19 (2433) 47S
10 win Phong__Tran (2354) lamxung2017 (2567) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lamxung2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames