lamhotuanhai
Cờ nhanh: 2002 W114D2L78
Cờ chậm: 1603 W7032D492L6284)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lamhotuanhai (1586) tuongong_vn (1640) 22S
2 lose lamhotuanhai (1601) tuongong_vn (1625) 22S
3 win vdtrang (1580) lamhotuanhai (1586) 9S
4 win lamhotuanhai (1570) vdtrang (1596) 31S
5 win hungdangtn (1603) lamhotuanhai (1553) 22S
6 lose lamhotuanhai (1568) hungdangtn (1588) 39S
7 win lamhotuanhai (1553) bombom (1523) 15S
8 lose lamhotuanhai (1571) meoden2011 (1478) 41S
9 win lamhotuanhai (1556) hoan2009 (1535) 14S
10 lose lamhotuanhai (1573) hoan2009 (1518) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lamhotuanhai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames