lamhotuanhai
Cờ nhanh: 2002 W114D2L78
Cờ chậm: 1837 W6219D439L5533)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lamhotuanhai (1826) kontum1 (1671) 24S
2 lose lamhotuanhai (1839) chuthoongsun (1932) 35S
3 lose lamhotuanhai (1852) chuthoongsun (1919) 70S
4 win chutuoc (1778) lamhotuanhai (1838) 23S
5 win lamhotuanhai (1823) chutuoc (1793) 25S
6 win trungly (1713) lamhotuanhai (1810) 16S
7 win lamhotuanhai (1797) trungly (1726) 25S
8 lose lamhotuanhai (1812) Imlang (1821) 36S
9 lose taydoc_mn (1953) lamhotuanhai (1824) 15S
10 win lamhotuanhai (1808) Vit_01 (1840) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lamhotuanhai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames