lamdong1123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1859 W712D124L708)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win daothailiem (1882) lamdong1123 (1824) 53S
2 win Hung1107 (1714) lamdong1123 (1811) 34S
3 win minhlam_999 (1677) lamdong1123 (1799) 53S
4 win lamdong1123 (1786) minhlam_999 (1690) 60S
5 win Chubatd (1834) lamdong1123 (1768) 87S
6 lose tammap (1889) lamdong1123 (1780) 57S
7 win lamdong1123 (1764) caothuso9 (1790) 45S
8 draw lamdong1123 (1764) caothuso9 (1790) 32S
9 lose hamvui77 (1890) lamdong1123 (1776) 47S
10 win davey09 (1638) lamdong1123 (1751) 80S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lamdong1123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames