kydu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1774 W15171D5779L16806)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kydu (1758) TiepTran1978 (1780) 13S
2 lose kydu (1767) hoangcafe (1986) 33S
3 draw kydu (1766) blackmamba (1826) 32S
4 lose kydu (1778) hungvandinh (1877) 44S
5 win kydu (1763) ONGKIEN1945 (1747) 54S
6 win thapmacao (1787) kydu (1746) 18S
7 win kydu (1730) BatLong (1743) 43S
8 win truongphi (1721) kydu (1714) 39S
9 draw RoastDuck (1891) kydu (1709) 51S
10 win ngocnghien (1854) kydu (1689) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kydu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames