ky_son
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1618 W1169D203L1298)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ky_son (1632) Taptanh (1687) 29S
2 win bacbasaigon (1500) ky_son (1620) 47S
3 win ky_son (1607) bacbasaigon (1513) 28S
4 lose qwocto (1617) ky_son (1623) 23S
5 win qwocto (1633) ky_son (1607) 42S
6 win MichaelN (1668) ky_son (1589) 35S
7 win ky_son (1570) MichaelN (1687) 47S
8 win ky_son (1559) lylele223 (1412) 68S
9 lose lylele223 (1391) ky_son (1580) 39S
10 win ky_son (1561) trandaniel (1660) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ky_son, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames