ktnboy
Cờ nhanh: 2045 W2330D437L1719
Cờ chậm: 2134 W352D77L236)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chopchai (1831) ktnboy (2035) 38F
2 lose vuaco1 (1884) ktnboy (2056) 51F
3 lose ktnboy (2070) Viet1276 (2124) 41F
4 win Viet1276 (2142) ktnboy (2052) 53F
5 win ktnboy (2042) tuhythaihau (1840) 46F
6 lose tuhythaihau (1817) ktnboy (2065) 27F
7 lose ktnboy (2076) kk92 (2229) 21F
8 lose Mahathir91 (2129) ktnboy (2090) 24F
9 lose dongba (1936) ktnboy (2111) 105F
10 lose ktnboy (2123) Thienlyma08 (2238) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ktnboy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames