kontum_2009
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1748 W1570D94L1376)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win PierreFermat (1671) kontum_2009 (1719) 21S
2 win Songma27 (1674) kontum_2009 (1704) 68S
3 win kontum_2009 (1694) Phuphu18 (1495) 16S
4 win brandon2009 (1690) kontum_2009 (1678) 53S
5 win Stinkybutt (1598) kontum_2009 (1665) 18S
6 lose kontum_2009 (1680) GaiDamDang (1710) 32S
7 win kontum_2009 (1664) chien_tran12 (1688) 60S
8 lose vmthanh (1751) kontum_2009 (1677) 19S
9 lose dannyla57 (1580) kontum_2009 (1696) 46S
10 draw Stinkybutt (1592) kontum_2009 (1699) 127S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kontum_2009, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames