kontum1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1607 W19723D2029L22123)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguyengiap04 (1842) kontum1 (1616) 32S
2 win levan75cz (1670) kontum1 (1598) 47S
3 lose xhzhang09 (1681) kontum1 (1611) 50S
4 win xhzhang09 (1700) kontum1 (1592) 15S
5 lose kontum1 (1607) kuso_2010 (1630) 29S
6 lose NgocPhat79 (1658) kontum1 (1621) 38S
7 win quangnhat20 (1605) kontum1 (1605) 40S
8 lose doisedoithay (1680) kontum1 (1619) 80S
9 lose incedentes (1672) kontum1 (1633) 54S
10 win billvn (1713) kontum1 (1614) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kontum1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames