kong123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2461 W70D0L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kong123 (2490) GoldCoast (2539) 26S
2 win Jangyen (2399) kong123 (2477) 34S
3 win kong123 (2463) Jangyen (2413) 64S
4 win kong123 (2450) SimonYee (2368) 82S
5 win SimonYee (2382) kong123 (2436) 87S
6 win OnggiaSlow (2312) kong123 (2424) 76S
7 win kong123 (2411) OnggiaSlow (2325) 70S
8 win kong123 (2396) demin (2372) 55S
9 win kong123 (2380) demin (2388) 36S
10 win kong123 (2366) DrawGame (2309) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kong123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames