kong123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2369 W60D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hi_allFriend (2444) kong123 (2398) 38S
2 win Jangyen (2299) kong123 (2385) 100S
3 win Jangyen (2313) kong123 (2371) 58S
4 win SimonYee (2379) kong123 (2355) 51S
5 win kong123 (2338) SimonYee (2396) 48S
6 win demin (2256) kong123 (2325) 51S
7 win kong123 (2311) demin (2270) 22S
8 win kong123 (2289) Vuongphat688 (2122) 32S
9 win lamltruong (2076) kong123 (2269) 32S
10 win TieuBang00 (2261) kong123 (2236) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kong123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames