kodoithu10
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1773 W5531D1516L8510)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Fiercetiger1 (1807) kodoithu10 (1772) 39S
2 lose ngocduongtk (1987) kodoithu10 (1781) 15S
3 draw Frendy8899 (1972) kodoithu10 (1770) 36S
4 draw lakleang (2094) kodoithu10 (1761) 66S
5 draw action (1919) kodoithu10 (1752) 77S
6 win truongluu (1755) kodoithu10 (1736) 32S
7 win kodoithu10 (1717) lybang000 (1830) 17S
8 win lybang000 (1850) kodoithu10 (1697) 19S
9 win Affordable (1862) kodoithu10 (1676) 36S
10 win winhco (1769) kodoithu10 (1657) 12S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kodoithu10, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames