kobietchoi2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1990 W64D13L16)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LuuKhanhVy (2073) kobietchoi2 (2018) 11S
2 lose LuuKhanhVy (2041) kobietchoi2 (2050) 9S
3 lose LuuKhanhVy (2005) kobietchoi2 (2086) 6S
4 lose LuuKhanhVy (1964) kobietchoi2 (2127) 5S
5 lose LuuKhanhVy (1918) kobietchoi2 (2173) 7S
6 lose LuuKhanhVy (1868) kobietchoi2 (2223) 7S
7 lose LuuKhanhVy (1814) kobietchoi2 (2277) 6S
8 lose LuuKhanhVy (1757) kobietchoi2 (2334) 24S
9 lose nnhuynh2 (2611) kobietchoi2 (2351) 35S
10 lose kobietchoi2 (2370) nnhuynh2 (2592) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kobietchoi2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames