kkam2014
Cờ nhanh: 1448 W101D4L131
Cờ chậm: 1747 W1912D440L1773)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win levan75cz (1596) kkam2014 (1736) 55S
2 win tovanto1960 (1703) kkam2014 (1721) 39S
3 win Johnnytu (1692) kkam2014 (1706) 25S
4 lose Johnnytu (1675) kkam2014 (1723) 66S
5 win kkam2014 (1709) Tony12 (1654) 38S
6 lose Tony12 (1636) kkam2014 (1727) 32S
7 lose kkam2014 (1744) LittleRabbit (1707) 71S
8 win WingHo (1725) kkam2014 (1729) 89S
9 win TamFreedom (1708) kkam2014 (1714) 43S
10 win kkam2014 (1697) cling79 (1742) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kkam2014, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames