kk123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1696 W376D65L370)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win namhn (1599) kk123 (1683) 37S
2 draw trannguyen21 (1623) kk123 (1686) 127S
3 win yxw (1810) kk123 (1645) 32S
4 lose ly__ruou_khe (1809) kk123 (1668) 28S
5 lose hoanghaisve (1631) kk123 (1704) 46S
6 lose Asoka9 (1712) kk123 (1737) 41S
7 draw Td1234573 (1918) kk123 (1726) 139S
8 lose hangsang (1871) kk123 (1737) 14S
9 lose thuacungvui1 (1865) kk123 (1749) 38S
10 lose TranTin (1781) kk123 (1781) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kk123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames