kimthoa18
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2009 W304D47L264)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kimthoa18 (1998) proplay1 (1830) 31S
2 lose proplay1 (1808) kimthoa18 (2020) 42S
3 draw MVanDang (1836) kimthoa18 (2025) 91S
4 win kimthoa18 (2012) hoangminhto6 (1945) 52S
5 win hoangminhto6 (1959) kimthoa18 (1998) 41S
6 win kimthoa18 (1980) saulan0110 (2046) 30S
7 lose saulan0110 (2032) kimthoa18 (1994) 26S
8 win kimthoa18 (1979) tindat (1956) 22S
9 win tindat (1972) kimthoa18 (1963) 25S
10 win Xacotu (1977) kimthoa18 (1947) 9S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimthoa18, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames