kimphat1960
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1703 W963D109L1090)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kingloh5 (1818) kimphat1960 (1715) 44S
2 win Hieplq6668 (1816) kimphat1960 (1696) 36S
3 lose kimphat1960 (1711) lichsu (1737) 9S
4 lose kimphat1960 (1725) Meomeo (1780) 36S
5 lose kimphat1960 (1740) Meomeo (1765) 26S
6 lose baibac (1831) kimphat1960 (1753) 23S
7 lose kimphat1960 (1767) baibac (1817) 31S
8 lose kimphat1960 (1782) cothuflitch (1806) 67S
9 win cothuflitch (1823) kimphat1960 (1765) 35S
10 lose hoaian (1772) kimphat1960 (1781) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimphat1960, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames