kimhong_5A6
Cờ nhanh: 1971 W428D46L390
Cờ chậm: 2762 W428D75L213)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Caphe_amazon (2121) kimhong_5A6 (2757) 27S
2 win choison (2082) kimhong_5A6 (2755) 30S
3 win Ocean9 (1775) kimhong_5A6 (1950) 16F
4 win kimhong_5A6 (1926) Ocean9 (1799) 12F
5 win hungky (1945) kimhong_5A6 (2754) 21S
6 win GietCONGSAN (1992) kimhong_5A6 (2751) 30S
7 draw kimhong_5A6 (2760) ChemWaAc (2595) 51S
8 win NhaTrang1177 (2173) kimhong_5A6 (2754) 27S
9 win vokinhkha (2252) kimhong_5A6 (2746) 20S
10 win ailatoi (1937) kimhong_5A6 (2744) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimhong_5A6, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames