kimchung100
Cờ nhanh: 1451 W0D0L3
Cờ chậm: 1433 W3035D436L4042)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kimchung100 (1452) levan789 (1353) 23S
2 lose hungdo5393 (1468) kimchung100 (1468) 34S
3 draw nuida (1476) kimchung100 (1468) 48S
4 lose ttone1 (1410) kimchung100 (1486) 23S
5 win Mr_Cat (1493) kimchung100 (1470) 1S
6 win hungyen6789 (1546) kimchung100 (1452) 1S
7 win choithido (1452) kimchung100 (1436) 15S
8 lose kimchung100 (1452) yjing (1450) 21S
9 draw yjing (1450) kimchung100 (1452) 60S
10 lose nqk28703 (1468) kimchung100 (1468) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimchung100, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames