killu888
Cờ nhanh: 2006 W4472D823L5255
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win killu888 (1992) DoiThuong___ (1950) 18F
2 win killu888 (1977) DoiThuong___ (1965) 11F
3 lose killu888 (1994) luongpeu (1932) 28F
4 win killu888 (1980) DauL (1929) 46F
5 win U90 (1912) killu888 (1966) 24F
6 win killu888 (1951) U90 (1927) 55F
7 win killu888 (1942) phat123 (1703) 31F
8 win phat123 (1712) killu888 (1933) 51F
9 lose killu888 (1945) Qvloan (2046) 52F
10 lose Qvloan (2033) killu888 (1958) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by killu888, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames