kiemhiep
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1932 W8804D2489L10072)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kiemhiep (1942) LenhhoXung (2126) 34S
2 lose LenhhoXung (2115) kiemhiep (1953) 38S
3 lose thepdo (2022) kiemhiep (1967) 59S
4 win kiemhiep (1951) ganleo2 (1957) 30S
5 lose anhlanh (2143) kiemhiep (1961) 52S
6 win kiemhiep (1945) dongthuancao (1956) 23S
7 lose dongthuancao (1940) kiemhiep (1961) 24S
8 win kiemhiep (1946) khahg (1933) 25S
9 lose kiemhiep (1962) bia4mua (1959) 46S
10 win bia4mua (1975) kiemhiep (1946) 76S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kiemhiep, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames