khongchuyen
Cờ nhanh: 1602 W719D21L701
Cờ chậm: 1569 W2825D281L2729)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Jessica (1581) khongchuyen (1553) 27S
2 lose khongchuyen (1569) Jessica (1565) 31S
3 win rockernguyen (1449) khongchuyen (1557) 32S
4 win choivui007 (1515) khongchuyen (1542) 38S
5 lose khongchuyen (1556) wow (1599) 47S
6 lose khongchuyen (1571) wow (1584) 33S
7 lose ngockhanh123 (1459) khongchuyen (1590) 31S
8 lose hoasen (1683) khongchuyen (1603) 19S
9 draw khongchuyen (1601) hoasen (1685) 87S
10 lose khongchuyen (1617) tudanphan947 (1610) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khongchuyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames