khongcan
Cờ nhanh: 1936 W245D28L216
Cờ chậm: 2104 W3735D1005L3366)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kieuduy (1937) khongcan (2093) 43S
2 win khongcan (2082) kieuduy (1948) 61S
3 win phanduythanh (2023) khongcan (2068) 88S
4 win khongcan (2053) phanduythanh (2038) 25S
5 win khongcan (2041) manhthan01 (2013) 17S
6 lose manhthan01 (1999) khongcan (2055) 26S
7 lose Nhutdaklak (2030) khongcan (2072) 28S
8 win Tranthehuong (2024) khongcan (2058) 41S
9 win khongcan (2043) Tranthehuong (2039) 24S
10 win QNA1102 (1926) khongcan (2031) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khongcan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames