khongcan
Cờ nhanh: 1904 W644D95L606
Cờ chậm: 2206 W3878D1039L3493)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose khongcan (1923) script (1801) 39F
2 win Son_hoangtu (1969) khongcan (1906) 46F
3 lose khongcan (1920) Son_hoangtu (1955) 43F
4 lose TH1955 (1994) khongcan (1934) 32F
5 draw khongcan (1933) TH1955 (1995) 88F
6 win Jer9376 (1947) khongcan (1917) 32F
7 win khongcan (1900) Jer9376 (1964) 19F
8 lose tai59 (1864) khongcan (1917) 8F
9 lose khongcan (1935) tai59 (1846) 42F
10 lose khongcan (1950) aaaaaa6 (1970) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khongcan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames