khong_ai_ca
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1721 W2682D527L2689)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose khong_ai_ca (1735) can (1775) 52S
2 win ongcu123 (1715) khong_ai_ca (1720) 63S
3 lose khong_ai_ca (1735) thuyan123 (1752) 34S
4 lose thuyan123 (1736) khong_ai_ca (1751) 32S
5 win khong_ai_ca (1737) thanhlynh (1679) 22S
6 win thanhlynh (1694) khong_ai_ca (1722) 65S
7 lose toi_la_ai (1710) khong_ai_ca (1738) 40S
8 win khong_ai_ca (1722) toi_la_ai (1726) 27S
9 lose yte (1768) khong_ai_ca (1737) 46S
10 lose khong_ai_ca (1756) h0650 (1634) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khong_ai_ca, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames