khoctham60
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2308 W5462D1896L5275)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win duythanh_sh (2084) khoctham60 (2299) 30S
2 lose DungChaien (2272) khoctham60 (2316) 35S
3 win gerald99 (2274) khoctham60 (2301) 27S
4 draw TCU2125 (2258) khoctham60 (2302) 101S
5 lose mani (2253) khoctham60 (2320) 41S
6 draw Luca2 (2168) khoctham60 (2324) 21S
7 lose DoimatPleiku (2231) khoctham60 (2343) 100S
8 draw DungChaien (2258) khoctham60 (2345) 56S
9 win hung_lehuy (2130) khoctham60 (2336) 50S
10 win duyquynhcp (2191) khoctham60 (2325) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khoctham60, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames