khoacuba
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1880 W3480D651L3464)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win khoacuba (1864) trinhvuhoa (1885) 50S
2 lose trinhvuhoa (1869) khoacuba (1880) 42S
3 lose khoacuba (1894) patuxay (1933) 43S
4 win Ssyynn (2004) khoacuba (1875) 11S
5 lose Ssyynn (1992) khoacuba (1887) 3S
6 win khoacuba (1870) OngNgoai1959 (1921) 43S
7 lose khoacuba (1882) Texas817 (2015) 4S
8 lose Texas817 (2003) khoacuba (1894) 95S
9 win cogiaitriy75 (1905) khoacuba (1878) 34S
10 lose khoacuba (1894) cogiaitriy75 (1889) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khoacuba, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames