khien_dx
Cờ nhanh: 1721 W54D1L46
Cờ chậm: 2101 W848D129L823)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win khien_dx (2084) vuongnhat (2136) 27S
2 lose khien_dx (2100) U1956 (2100) 11S
3 lose U1956 (2083) khien_dx (2117) 17S
4 lose khien_dx (2134) Vanduc (2098) 27S
5 win binam (1884) khien_dx (1700) 41F
6 lose khien_dx (2148) urbadnez1 (2201) 42S
7 lose urbadnez1 (2186) khien_dx (2163) 22S
8 win khien_dx (2146) thanhvinh86 (2183) 86S
9 win khien_dx (2134) annette (2033) 35S
10 win khien_dx (2125) kimanh12345 (1914) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khien_dx, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames