kharsa
Cờ nhanh: 2198 W386D72L260
Cờ chậm: 2156 W88D24L33)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw kharsa (2201) AuQuangMinh (2077) 26F
2 win kharsa (2143) i5vn (2067) 10S
3 lose Mahathir91 (2336) kharsa (2153) 37S
4 win kharsa (2189) cogiaisau2 (2088) 41F
5 win kharsa (2177) GrandMaster (2051) 44F
6 win kharsa (2162) ThuHieu85 (2140) 19F
7 win kharsa (2149) TaKimAn (2062) 42F
8 lose kharsa (2166) Mahathir91 (2130) 45F
9 win kharsa (2150) bachvy00 (2175) 18F
10 draw kharsa (2152) Viet1276 (2073) 54F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kharsa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames