keypoint
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1562 W3755D356L3824)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lymar40a (1515) keypoint (1548) 48S
2 lose samtingwongg (1660) keypoint (1560) 17S
3 win minhkhoi (1547) keypoint (1544) 34S
4 win justzich (1452) keypoint (1531) 53S
5 win HienAnh (1521) keypoint (1515) 33S
6 win keypoint (1499) XaTa (1519) 33S
7 win keypoint (1482) XaTa (1536) 19S
8 win keypoint (1467) bintin0707 (1447) 18S
9 win bintin0707 (1463) keypoint (1451) 43S
10 win bonbopho (1430) keypoint (1436) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by keypoint, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames