ketban4p_19
Cờ nhanh: 1511 W1D0L0
Cờ chậm: 2522 W114D37L76)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ketban4p_19 (2492) HaoVu (2469) 61S
2 draw ketban4p_19 (2488) suphutaixuat (2560) 34S
3 win Ninja_trolai (2612) ketban4p_19 (2447) 70S
4 draw CuuVyHo (2541) ketban4p_19 (2441) 31S
5 win ketban4p_19 (2429) TrietHoang (2325) 36S
6 win TrietHoang (2338) ketban4p_19 (2416) 29S
7 lose NGOCHIHOA (2359) ketban4p_19 (2434) 12S
8 draw ketban4p_19 (2441) Denpond (2321) 30S
9 win ketban4p_19 (2418) loicuagio (2284) 62S
10 draw ketban4p_19 (2426) loicuagio (2276) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ketban4p_19, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames