ketban4p_10
Cờ nhanh: 2203 W1056D240L890
Cờ chậm: 2347 W109D25L63)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ketban4p_10 (2386) Quangtrung99 (2264) 24S
2 win AnNinhQv (2292) ketban4p_10 (2359) 36S
3 lose Kylexy (2319) ketban4p_10 (2395) 36S
4 win ketban4p_10 (2363) Kylexy (2367) 40S
5 lose Caphe_amazon (2480) ketban4p_10 (2389) 30S
6 win Du (2297) ketban4p_10 (2361) 77S
7 win ketban4p_10 (2329) Mainhat (2334) 58S
8 win ketban4p_10 (2308) Bacdau (2133) 41S
9 draw ketban4p_10 (2307) Mainhat (2335) 11S
10 draw ketban4p_10 (2306) Mainhat (2336) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ketban4p_10, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames