kentoronto
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1830 W3048D443L2876)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kentoronto (1811) trauvang117 (1934) 34S
2 win kentoronto (1799) nthien (1668) 101S
3 win kentoronto (1784) caohonbaba (1764) 41S
4 win kentoronto (1764) ngocduongtk (1919) 26S
5 win kentoronto (1749) justnowin (1732) 37S
6 win kentoronto (1731) homepages (1810) 49S
7 lose kentoronto (1749) CoDonMA (1681) 25S
8 lose kentoronto (1760) Popiye (1900) 19S
9 win kentoronto (1744) thitot (1751) 32S
10 win kentoronto (1729) ppp (1714) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kentoronto, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames