kentoronto
Cờ nhanh: 1502 W2D0L2
Cờ chậm: 1756 W5111D839L4813)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kentoronto (1740) iou0202 (1756) 73S
2 lose kentoronto (1754) radish2 (1797) 27S
3 lose anle54 (1881) kentoronto (1766) 67S
4 lose kentoronto (1779) anle54 (1868) 28S
5 win kentoronto (1764) iou0202 (1748) 37S
6 lose nhanhnhanh (1651) kentoronto (1783) 23S
7 lose kentoronto (1804) nhanhnhanh (1630) 24S
8 lose kentoronto (1818) BigFalcon (1856) 25S
9 draw kentoronto (1818) zloukili (1844) 53S
10 win kentoronto (1797) nguyenhanchu (1995) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kentoronto, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames