keineahnung
Cờ nhanh: 2270 W4165D380L5519
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose keineahnung (2291) firstavenue (2099) 1F
2 win keineahnung (2281) firstavenue (2109) 1F
3 win keineahnung (2270) Andy_US (1879) 1F
4 win keineahnung (2258) Andy_US (1899) 1F
5 win keineahnung (2245) Andy_US (1912) 1F
6 win keineahnung (2230) Andy_US (1927) 1F
7 win keineahnung (2214) Andy_US (1943) 1F
8 win keineahnung (2196) Andy_US (1961) 1F
9 win keineahnung (2176) Andy_US (1981) 1F
10 win keineahnung (2154) Andy_US (2003) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by keineahnung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames