keefe96
Cờ nhanh: 1634 W201D23L213
Cờ chậm: 1675 W74D11L60)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win keefe96 (1624) fkingviet (1430) 35F
2 win fkingviet (1440) keefe96 (1614) 14F
3 lose keefe96 (1628) vuthuy100 (1679) 49F
4 win keefe96 (1612) LaiLyHuynh (1634) 46F
5 win zymosis (1538) keefe96 (1598) 23F
6 lose ThaiHai (1690) keefe96 (1611) 37F
7 win keefe96 (1596) taovp (1595) 30F
8 lose HaKhau (1637) keefe96 (1611) 26F
9 win keefe96 (1593) tuaneuro (1661) 10F
10 win ThuyN8 (1548) keefe96 (1578) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by keefe96, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames