kcc17b
Cờ nhanh: 1778 W5489D445L4813
Cờ chậm: 2375 W2503D488L1994)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kcc17b (1797) weakgame (1697) 37F
2 lose kcc17b (1811) manhba (1874) 32F
3 lose kcc17b (1826) Jay_Phin (1837) 26F
4 win kcc17b (1815) fcinter (1649) 20F
5 win fcinter (1660) kcc17b (1804) 24F
6 draw kcc17b (1804) anton (1778) 30F
7 win anton (1794) kcc17b (1788) 42F
8 lose papa (1688) kcc17b (1807) 20F
9 win kcc17b (1794) phubatbai (1709) 39F
10 lose phubatbai (1690) kcc17b (1813) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kcc17b, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames