kcc17b
Cờ nhanh: 1805 W1489D161L1328
Cờ chậm: 2406 W2502D488L1992)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kcc17b (2397) holuongnie (2166) 2S
2 win Manh1960 (1688) kcc17b (1793) 20F
3 win kcc17b (1780) Manh1960 (1701) 37F
4 win ao_anh (1740) kcc17b (1765) 43F
5 win kcc17b (1751) EasyC (1692) 22F
6 win EasyC (1707) kcc17b (1736) 41F
7 lose kenkin12 (1633) kcc17b (1755) 30F
8 win alexander (1715) kcc17b (1740) 27F
9 lose jake00 (1808) kcc17b (1754) 45F
10 win giathuan (1590) kcc17b (1743) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kcc17b, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames