kcc17b
Cờ nhanh: 1714 W1734D183L1539
Cờ chậm: 2406 W2502D488L1992)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tranpgong (1861) kcc17b (1725) 57F
2 draw michaeltfl (1786) kcc17b (1724) 96F
3 lose kindaichi84 (1801) kcc17b (1738) 48F
4 lose kcc17b (1753) kindaichi84 (1759) 16F
5 lose tieuhoamai83 (1867) kcc17b (1765) 34F
6 win risk (1672) kcc17b (1752) 26F
7 win kcc17b (1738) risk (1686) 32F
8 lose thuongxa2 (1670) kcc17b (1756) 40F
9 lose thuaai (1592) kcc17b (1800) 29F
10 win kcc17b (1778) thuaai (1614) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kcc17b, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames