karaxapo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1830 W1726D374L1607)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hungtuong (1768) karaxapo (1816) 68S
2 win ThienQuaL (1830) karaxapo (1800) 29S
3 win Callagarden (1712) karaxapo (1787) 33S
4 win karaxapo (1773) Callagarden (1726) 41S
5 win karaxapo (1758) khaile (1727) 53S
6 win kh_la_gi (1889) karaxapo (1738) 29S
7 lose tuan1737 (1728) karaxapo (1754) 50S
8 win hangnhat1 (1756) karaxapo (1738) 24S
9 win karaxapo (1719) tammap (1851) 64S
10 win hahuhi (1477) karaxapo (1710) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by karaxapo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames