jshenj2001
Cờ nhanh: 1591 W15827D674L17000
Cờ chậm: 1516 W5D1L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jshenj2001 (1577) Kietct2012 (1533) 27F
2 win Ly_Huynh (1508) jshenj2001 (1563) 31F
3 draw jshenj2001 (1563) catbui812 (1540) 38F
4 win catbui812 (1556) jshenj2001 (1547) 57F
5 lose jshenj2001 (1560) Cotuongg (1653) 16F
6 lose jshenj2001 (1573) Cotuongg (1640) 43F
7 lose thuchung (1673) jshenj2001 (1586) 18F
8 lose vinhaus (1617) jshenj2001 (1601) 26F
9 lose jshenj2001 (1617) vinhaus (1601) 24F
10 win thuaai (1569) jshenj2001 (1587) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jshenj2001, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames