jonnythanhle
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1697 W3891D550L3521)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jonnythanhle (1667) eugenni (1635) 29S
2 draw jonnythanhle (1667) buinghi62 (1672) 83S
3 win jonnythanhle (1646) ET (1475) 36S
4 win jonnythanhle (1628) TKL123 (1400) 27S
5 lose jonnythanhle (1656) danvuquang1 (1717) 50S
6 win bonnguyen (1437) jonnythanhle (1636) 39S
7 win jonnythanhle (1614) co_gao (1451) 62S
8 lose jonnythanhle (1631) tai80 (1893) 17S
9 lose jonnythanhle (1662) tuoimongmo (1676) 43S
10 win jonnythanhle (1626) DucTrong (1697) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jonnythanhle, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames