jerry_jerry
Cờ nhanh: 1607 W10D0L9
Cờ chậm: 1864 W2470D637L2330)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ChieuTien (1717) jerry_jerry (1868) 119S
2 lose DOIKHONGLAMO (1898) jerry_jerry (1900) 73S
3 lose binladin (1931) jerry_jerry (1932) 36S
4 lose Manh_Xe_Om (1964) jerry_jerry (1964) 58S
5 lose vovancotuong (1906) jerry_jerry (2001) 28S
6 lose HoangLeDuc (2149) jerry_jerry (2025) 30S
7 draw ervin (2152) jerry_jerry (2017) 52S
8 lose Co_Com_Ne (1953) jerry_jerry (2055) 19S
9 lose jerry_jerry (2091) anhphieulang (2009) 24S
10 win jerry_jerry (2060) Annam1 (2059) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jerry_jerry, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames