jacklyn
Cờ nhanh: 1862 W9206D722L8736
Cờ chậm: 1952 W1452D229L1256)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win xqtoo (1968) jacklyn (1822) 46F
2 win fredow (1838) jacklyn (1806) 27F
3 win jacklyn (1943) michael (1718) 22S
4 draw michael (1712) jacklyn (1949) 66S
5 lose jacklyn (1817) Xuanky (1951) 60F
6 lose jacklyn (1829) Xuanky (1939) 53F
7 lose sieumaa (1723) jacklyn (1848) 54F
8 win jacklyn (1836) sieumaa (1735) 20F
9 lose jacklyn (1851) latinista (1852) 81F
10 win latinista (1869) jacklyn (1834) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jacklyn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames