iphone_13
Cờ nhanh: 2529 W51D0L1
Cờ chậm: 2667 W64D45L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw iphone_13 (2665) VC_VTQ (2698) 71S
2 draw Minh_Tri (2670) iphone_13 (2665) 127S
3 draw mecohonvo (2691) iphone_13 (2664) 120S
4 draw Hoi_An (2545) iphone_13 (2671) 62S
5 win Top_King (2524) iphone_13 (2496) 36F
6 win iphone_13 (2643) linuxinstall (2582) 111S
7 draw BMW840 (2600) iphone_13 (2645) 32S
8 draw iphone_13 (2645) Danhcolang (2642) 37S
9 draw iphone_13 (2645) Danhcolang (2642) 45S
10 draw iphone_13 (2650) linuxinstall (2560) 84S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by iphone_13, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames