intelxeon
Cờ nhanh: 2351 W69D3L7
Cờ chậm: 2590 W90D66L29)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw LyMacSau (2645) intelxeon (2587) 42S
2 draw LyMacSau (2648) intelxeon (2584) 22S
3 win intelxeon (2562) doc_cocaubai (2399) 43S
4 win nnhuynh2 (2491) intelxeon (2533) 35S
5 draw intelxeon (2537) doc_cocaubai (2395) 38S
6 draw doc_cocaubai (2391) intelxeon (2541) 20S
7 win intelxeon (2515) doc_cocaubai (2417) 38S
8 draw suphutaixuat (2411) intelxeon (2518) 80S
9 win intelxeon (2505) HOADA_KIEM_ (2420) 82S
10 win HOADA_KIEM_ (2434) intelxeon (2491) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by intelxeon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames