intelxeon
Cờ nhanh: 2317 W69D3L8
Cờ chậm: 2663 W102D110L36)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NFL (2310) intelxeon (2351) 26F
2 win Tour2018 (2526) intelxeon (2638) 94S
3 draw intelxeon (2630) OngThan (2769) 33S
4 win intelxeon (2607) Tour2019 (2458) 38S
5 draw intelxeon (2616) Tour2019 (2449) 61S
6 win Tour2018 (2573) intelxeon (2585) 87S
7 draw Tour2018 (2573) intelxeon (2585) 41S
8 draw Tour2018 (2573) intelxeon (2585) 30S
9 draw Tour2018 (2573) intelxeon (2585) 38S
10 draw nguoiodungve (2635) intelxeon (2582) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by intelxeon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames