il0o0li
Cờ nhanh: 2175 W1874D300L1309
Cờ chậm: 2232 W1020D162L628)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw meco (2064) il0o0li (2178) 118F
2 lose il0o0li (2200) hawk22 (1970) 47F
3 win Ansheva (2029) il0o0li (2189) 56F
4 win il0o0li (2178) Ansheva (2040) 23F
5 lose il0o0li (2200) mmman1979 (1986) 30F
6 win il0o0li (2190) duythanhbn99 (2007) 28F
7 win duythanhbn99 (2018) il0o0li (2179) 78F
8 lose il0o0li (2199) emtunghi (2056) 28F
9 lose il0o0li (2227) tuan1955 (2286) 39F
10 win trinhuk (2089) il0o0li (2202) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by il0o0li, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames