il0o0li
Cờ nhanh: 2491 W3592D595L2460
Cờ chậm: 2556 W1226D197L735)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win il0o0li (2481) ChoiCoChoVui (2279) 19F
2 win il0o0li (2471) ChoiCoChoVui (2289) 21F
3 win il0o0li (2462) TieuBang00 (2244) 67F
4 lose il0o0li (2481) loveforever (2357) 26F
5 win il0o0li (2472) ihren (2262) 43F
6 win il0o0li (2463) trihung19 (2219) 28F
7 win trihung19 (2228) il0o0li (2454) 44F
8 win il0o0li (2441) LaiLyHuynh (2353) 6F
9 lose il0o0li (2463) tohminh (2233) 38F
10 win tohminh (2242) il0o0li (2454) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by il0o0li, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames