il0o0li
Cờ nhanh: 2302 W2634D444L1843
Cờ chậm: 2203 W1095D177L674)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose il0o0li (2313) changvnn (2450) 20F
2 win firefly4321 (2106) il0o0li (2303) 25F
3 lose il0o0li (2316) changvnn (2409) 17F
4 win il0o0li (2194) zoro0007 (1950) 10S
5 win zoro0007 (1959) il0o0li (2185) 39S
6 lose il0o0li (2206) ailatoi (2015) 29S
7 win il0o0li (2185) duongcolong (2388) 29S
8 lose il0o0li (2342) caothang (2430) 52F
9 draw il0o0li (2343) Whoisthat (2282) 43F
10 win il0o0li (2329) Whoisthat (2296) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by il0o0li, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames