ihren
Cờ nhanh: 2312 W16728D1581L8588
Cờ chậm: 2153 W1015D180L381)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win xuxu_08 (2094) ihren (2292) 45F
2 win ihren (2270) xuxu_08 (2116) 51F
3 lose ihren (2319) anhnhat (2007) 64F
4 draw anhnhat (1989) ihren (2337) 42F
5 win ihren (2323) anhnhat (2003) 80F
6 win anhnhat (2018) ihren (2308) 49F
7 win ihren (2291) anhnhat (2035) 49F
8 draw ihren (2289) cuoptinh (2329) 60F
9 win tandinh1965 (2186) ihren (2262) 45F
10 draw ihren (2267) tandinh1965 (2181) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ihren, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames