ihren
Cờ nhanh: 2238 W13585D1251L7086
Cờ chậm: 2122 W1008D175L379)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ivan_cz (1966) ihren (2221) 12F
2 win ihren (2202) ivan_cz (1985) 36F
3 lose ihren (2237) Thienlyma08 (2172) 27F
4 win risk (1900) ihren (2223) 57F
5 win ihren (2208) risk (1915) 22F
6 draw risk (1898) ihren (2225) 43F
7 win ihren (2210) risk (1913) 27F
8 win ihren (2110) davidnguyen (1978) 42S
9 win davidnguyen (1990) ihren (2098) 37S
10 win ihren (2085) davidnguyen (2003) 79S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ihren, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames