ihren
Cờ nhanh: 2099 W17526D1672L8960
Cờ chậm: 2098 W1017D181L383)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose antra1 (1753) ihren (2151) 14F
2 win ihren (2139) antra1 (1765) 26F
3 win antra1 (1778) ihren (2126) 15F
4 win ihren (2104) dele (1951) 73F
5 lose danh123_123 (2012) ihren (2123) 33F
6 lose HOAP123 (1895) ihren (2170) 10F
7 win ihren (2152) HOAP123 (1913) 16F
8 win ihren (2136) thanh_cz (1856) 76F
9 win ihren (2118) thanh_cz (1874) 61F
10 win Luongthuy029 (1779) ihren (2104) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ihren, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames