ice25cc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2061 W336D37L308)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jong_ (2212) ice25cc (2040) 42S
2 win ice25cc (2018) jong_ (2234) 60S
3 lose latan (2071) ice25cc (2032) 18S
4 win ice25cc (2016) Michaeltran9 (2022) 16S
5 win Michaeltran9 (2039) ice25cc (1999) 53S
6 win ice25cc (1980) aladintq (2112) 42S
7 lose aladintq (2100) ice25cc (1992) 41S
8 win ice25cc (1975) cafengon (2009) 70S
9 lose cafengon (1994) ice25cc (1990) 17S
10 lose minhchevn (2005) ice25cc (2006) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ice25cc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames