i_rule
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2425 W145D23L77)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CAO____KY (2000) i_rule (2420) 49S
2 win abraham2014 (2207) i_rule (2410) 17S
3 win TitanChess (2079) i_rule (2396) 32S
4 win i_rule (2377) Caphe_amazon (2169) 25S
5 win Tonhungvip (2267) i_rule (2364) 20S
6 win Cucthanchay (2133) i_rule (2345) 28S
7 win i_rule (2328) laophu16 (2075) 18S
8 win xuanrong (2129) i_rule (2307) 33S
9 win Phao____ma (2036) i_rule (2299) 30S
10 win tiencctk (2125) i_rule (2277) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by i_rule, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames