i5vn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1913 W361D49L274)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Thai10 (1749) i5vn (1902) 36S
2 win i5vn (1890) Thai10 (1761) 25S
3 lose levantien (1856) i5vn (1907) 68S
4 lose i5vn (1923) thanhluat (1918) 41S
5 lose thanhluat (1901) i5vn (1940) 60S
6 win i5vn (1926) songtutay (1892) 32S
7 lose songtutay (1874) i5vn (1944) 19S
8 draw Mailinhap (1855) i5vn (1946) 24S
9 lose i5vn (1965) cobemiendong (1859) 29S
10 win LosAngeles02 (1822) i5vn (1953) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by i5vn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames