i5vn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2133 W1802D286L1408)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win levantuan (2094) i5vn (2118) 31S
2 win tartar1 (1960) i5vn (2107) 53S
3 win i5vn (2095) tartar1 (1972) 34S
4 win cHANTINH1973 (2031) i5vn (2081) 54S
5 win tubua604 (1924) i5vn (2070) 66S
6 lose vudanh (2096) i5vn (2085) 28S
7 lose Euros (1976) i5vn (2104) 19S
8 win jackyvnn1981 (1965) i5vn (2092) 62S
9 win i5vn (2079) thiamfo (2001) 44S
10 win thiamfo (2015) i5vn (2065) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by i5vn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames